Us interessa una programació estable de formació de gestió per les vostres entitats?

Molt
100% (3 vots)
Indiferent
0% (1 vot)
Poc
0% (1 vot)
Total votes: 3