#reus@casa. A l'Hospital l'escriptura i la lectura cura

Dimecres, 01/04/2020

FONT: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI FORTUNY

envia pel mail a escripturapinturacura@hospitalsantjoan.cat, cartes, dibuixos o missatge per als pacients en situació d'aïllament o per als professionals que treballen a l'hospital.