REUNIONS PRODUCTIVES AMB O SENSE CONFINAMENT PER A ENTITATS

 

Aquesta setmana dins el cicle de píndoles formatives per a entitats de la Regidoria de Relacions Cíviques, toca el torn a les reunions que amb i sense confinament són molt necessàries. En aquest nou recurs s’ofereixen algunes pautes i idees per fer les reunions més efectives : Com fer-ho per què no s’allarguin de forma sistemàtica, per prendre decisions consensuades, perquè siguin productives.