REUNIONS EFECTIVES AMB O SENSE CONFINAMENT

Les reunions a les entitats, amb i sense confinament són molt necessàries.

En aquest nou recurs  de formació, la Irene ens ofereix algunes pautes i idees per fer les reunions més efectives : com fer-ho per què no s’allarguin de forma sistemàtica, per prendre decisions consensuades, perquè siguin productives...