Què vull ser quan sigui gran?

 
Descripció

El dia a dia de les entitats, la dedicació voluntària de les persones que hi participen fa que, sovint, es funcioni amb inèrcia i no es plantegin noves formes de fer les coses o noves activitats que donin resposta a les necessitats dels socis. Qualsevol època pot ser un bon moment per fer una reflexió sobre quins aspectes ha de repensar i treballar l'entitat i com fer-ho.

A partir d'un diagnòstic individual d'entitat es treballarà, de forma grupal i individual les accions a fer per millorar l'entitat.

Temari

1. Temes a millorar de l'entitat.
Què farà millor la nostra organització? Diagnòstic de punts febles a millorar i punts forts a potenciar.

2. Identificació de 4 aspectes a treballar.
Objectius: què vull ser quan sigui gran.
A partir dels temes detectats, es prioritzaran aquells aspectes que permetin millorar el dia a dia de l'entitat.
Aquests aspectes poden ser: organitzatius, de participació, de voluntariat, de comunicació, de captació de recursos,... Segons les necessitats de cadascú.
El document de treball que surti, pot ser compartit i reflexionat amb la resta de membres de l'entitat, en junta, o en l'assemblea, segons es consideri.
Pla d'acció per a assolir els objectius i ser com s'ha volgut ser.


Docent: Irene Borràs

Dies: Dilluns 14 i dimecres 16
Hora: de 19.00 a 21.00 h
Lloc: Centre cívic del Carme

 
Inscripcions: Aquí