L’Ajuntament de Reus fa un nou pas cap a la transformació digital amb una Carpeta Ciutadana renovada, més útil i fàcil

Dilluns 17 Maig, 2021
Participació, Bon Govern i Serveis Generals

L’Ajuntament de Reus posa en marxa la nova Carpeta Ciutadana, en un nou pas en el procés de transformació digital de l’administració municipal per impulsar la relació amb la ciutadania a través dels canals telemàtics. La «Meva Carpeta» accessible en https://carpeta.reus.cat, és un espai personal segur de relació entre la ciutadania, les empreses, les entitats o els proveïdors amb l'Ajuntament per mitjans electrònics, disponible tot l’any a qualsevol hora del dia, i inclou la Carpeta Ciutadana, la Carpeta Empresa i Entitat; i la Carpeta Proveïdor en funció del seu perfil.

La nova carpeta es posa en marxa aquest dilluns, 17 de maig, coincidint amb la celebració del Dia Mundial d’Internet, i amb l’inici d’una campanya municipal de comunicació per donar a conèixer l’eina i els seus beneficis i, potenciar-la encara més com a canal preferent de relació amb la ciutadania, les entitats, les empreses i els proveïdors per estalviar temps, desplaçaments i paper.

La nova versió de la Meva Carpeta s’ha dissenyat pensant en que sigui encara més útil i fàcil d’utilitzar, amb l’objectiu de guanyar en transparència i proximitat amb la ciutadania i permet consultar i actualitzar qualsevol dada, obtenir documentació i realitzar qualsevol sol·licitud i consultar el seu estat, fer pagaments o qualsevol altre gestió. L’eina es presenta com un canal de comunicació bidireccional entre la ciutadania, les empreses i l’Ajuntament.

En aquest sentit, l’eina renovada introdueix millores tecnològiques per guanyar en proactivitat i permetrà, per exemple, que l’Ajuntament avisi del venciment de rebuts, informar de la convocatòria de subvencions o proposar possibles activitats, cursos o serveis d’interès per a l’usuari.

La nova Carpeta s’ofereix amb un disseny totalment renovat més agradable i intuïtiu per facilitar-ne el seu ús. Així, entre altres millores, s’ha incorporat un apartat de vista ràpida que resumeix tota la informació disponible de l’usuari. Igualment, s’ha inclòs un espai de tràmits i serveis destacats segons el perfil de cada usuari.

La nova versió de la Carpeta incorpora altres novetats com la presentació de la informació en format gràfiques o la possibilitat d’agregació múltiple de dades. Amb aquestes millores, la Carpeta guanya en facilitat de comprensió i ús per part de la ciutadania, entitats i empreses usuàries.

Igualment, s’han introduït millores tecnològiques per suportar qualsevol tipus de dispositiu o sistema en especial per mòbils així com s’ha reduït la velocitat d’accés[OH1] .

La nova versió de la Carpeta ha afegit un apartat de valoració de la ciutadania, amb la voluntat de recollir els suggeriments de la ciutadania per millorar el servei.

Juntament amb la nova carpeta, s’ha publicat la nova seu electrònica accessible en  https://seu.reus.cat amb el mateix disseny intuïtiu i de fàcil accés on es pot trobar la resta de serveis d’administració electrònica.

9.000 usuaris al mes
L’Ajuntament posarà en marxa properament una campanya de comunicació per donar a conèixer l’eina, els seus beneficis i potenciar-la encara més com a canal preferent de relació amb la ciutadania, les empreses, les entitats i els proveïdors.

9.000 usuaris diferents al mes -entre ciutadania, empreses, entitats i proveïdors- fan servir actualment la Meva Carpeta per relacionar-se amb l’Ajuntament de Reus. Una xifra que ha crescut en els darrers anys a causa de les millores introduïdes i l’acceleració de l’aposta municipal per la transformació digital de l’administració com a conseqüència de la pandèmia.

Des de la seu electrònica municipal es poden fer la majoria dels tràmits per mitjans electrònics sense necessitat de fer-ho presencialment; i des de la meva carpeta es poden consultar  fins a 27 conjunts de dades i gestions diferents com per exemple la consulta de l’estat de les sol·licituds i expedients, subvencions, dades d’empadronament, dades de contacte, comunicacions i notificacions rebudes, domiciliacions bancàries, impostos, rebuts i pagaments, queixes, entre altres.

Galeria imatges: