Us interessa una programació estable de formació de gestió per les vostres entitats?

Molt
100% (3 vots)
Indiferent
0%
Poc
0%
Total votes: 3