El procés consultiu del PAM Reus 2019-2023 aprofundeix en la cultura participativa de la ciutat

Dilluns 23 Desembre, 2019
Participació i ciutadania

L’Ajuntament de Reus tanca la fase de votació del procés de participació del Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2023 amb l’objectiu assolit d’aprofundir en la cultura participativa de la ciutat. La Vicealcaldia i la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals que, respectivament, han liderat l’elaboració del PAM i el procés participatiu, valoren l’esforç d’anàlisi de les propostes per part dels participants, la seva contribució a la millora de les polítiques públiques, així com l’exigència de més transparència i de rendiment de comptes.

El primer procés participatiu de tipus consultiu que organitza l’Ajuntament de Reus ha servit per avançar en en nous models de participació ciutadana. Destaca la tasca informativa i de pedagogia que s’ha portat a terme durant el procés, gràcies al desplegament del Reglament de Participació Ciutadana i a la combinació de la participació presencial i electrònica; i la convocatòria, per primera vegada, d’una audiència pública.

El procés participatiu del PAM ha permès posar en pràctica per primera vegada una audiència pública, un dels instruments que preveu el Reglament de Participació, amb un resultat satisfactori, tant des d'un punt de vista metodològic com de contingut. A l'audiència celebrada el 3 de desembre hi van assistir 43 persones, que van ser informades tant del contingut del PAM com del procés de participació per la priorització dels seus objectius. Amb aquesta informació es va generar un diàleg entre representants polítics i ciutadania que va propiciar la proximitat, l'intercanvi d'opinions, l'escolta activa i el recull de suggeriments.

La informació recollida en el procés de participació servirà ara al Govern de Reus per prioritzar els objectius a executar. Una vegada tancada la fase de votació, s’iniciarà l’anàlisi dels resultats.

El procés participatiu convocat per l’Ajuntament de Reus per a la priorització dels objectius del Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2023 ha rebut un total de 3.866 vots per part de la ciutadania.

Un total de 273 persones han participat en el procés, 210 de les quals ho han fet a través de la plataforma participa.reus.cat.

Noemí Llauradó, Vicealcaldesa de Reus, afirma que «amb la voluntat de rendir comptes a la ciutadania i de fomentar la transparència, al llarg del mandat es farà seguiment de com es van executant les accions previstes al PAM». Aquest seguiment serà un seguiment de caràcter anual que es realitzarà a través d’una plataforma informàtica que s’activarà properament.

Al seu torn, la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores, afegeix que «la participació ciutadana és un instrument per millorar les polítiques públiques i aconseguir un major aprofundiment democràtic».

El procés participatiu continua ara en dues línies:

  • A partir d’aquest dilluns 23 de desembre i fins el dia 17 de gener, estarà activa un enquesta d’avaluació del procés a la plataforma participa.reus.cat.
  • El Govern, l’Ajuntament continuarà amb l’exercici de transparència, i donarà compte a la ciutadania de les actuacions del PAM a mesura que es vagin realitzant.

Resultat del procés
La participació s’ha repartir per tots el eixos del PAM, i s’han valorat tant objectius més visibles com opcions de modernització i funcionament intern de l’Ajuntament, necessàries per a la prestació de serveis públics de qualitat.

Segons els quatre eixos en què es divideix el PAM, els vots recollits es reparteixen de la manera següent:

  • Eix 1: Progrés social: 1.079 vots. L’objectiu més votat ha estat «Garantir l’atenció social a les persones grans, en funció de la seva situació personal, social i de salut, afavorint la permanència al seu entorn el màxim temps possible», amb 73 vots.
  • Eix 2: Espai urbà: 995 vots. L’objectiu més votat ha estat «Promoure una mobilitat més sostenible, saludable, eficient i segura», amb 93 vots.
  • Eix 3: Desenvolupament econòmic: 905 vots. L’objectiu més votat ha estat «Potenciar el consum responsable per generar ocupació de qualitat en el sector del comerç de proximitat», amb 92 vots.
  • Eix 4: Gestió, organització i planificació: 887 vots. L’objectiu més votat ha estat «Millorar l’eficàcia de l’aparell administratiu», amb 72 vots.
Imatges Relacionades: 
Galeria imatges: