L’Ajuntament engega el procés de consulta a la ciutadania per prioritzar l’execució del Pla d’Acció Municipal

Divendres 22 Novembre, 2019
Participació i ciutadania

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, engega el procés participatiu per a la priorització del Pla d’Acció Municipal 2019-2023 amb la fase d’informació i difusió del procés a la ciutadania. El PAM estableix els eixos, àmbits, objectius i actuacions que el govern municipal desplegarà durant l’actual mandat.

El procés participatiu serà de tipus consultiu, i la informació recollida servirà al govern per prioritzar els objectius a executar. El període de votació s’iniciarà el dilluns 25 de novembre i s’allargarà fins el 12 de desembre.

Fases del procés
El procés participatiu s’estructura en les fases següents:

  • Fase 1:- Publicació dels eixos, objectius i actuacions previstes del PAM.
  • Fase 2.- Informació, comunicació i difusió del procés.
  • Fase 3.- Priorització dels objectius per part de la ciutadania.
  • Fase 4.- Retorn dels resultats del procés de participació.
  • Fase 5.- Avaluació del procés.

Fase 1. Publicació dels eixos, objectius i actuacions previstes del PAM.
Durant aquesta fase, iniciada el dimecres 20 de novembre amb la presentació del PAM en roda de premsa, es farà difusió de les actuacions proposades per part del govern.

Fase 2. Informació, comunicació i difusió del procés.
En aquesta fase, que s’inicia amb la presentació del procés en roda de premsa, s’informarà a la ciutadania a través de diferents canals que permetin la màxima difusió del procés. Es farà pedagogia de la participació ciutadana i, en concret, s’explicarà per què s’elabora el PAM i de quina manera la ciutadania hi pot participar. Aquest divendres 22 de novembre s’activa la plataforma participa.reus.cat, on es faran públics els objectius.

El 3 de desembre a les 19:00h tindrà lloc a la sala d’actes del Casal de les Dones una audiència pública per informar de primera mà a la ciutadania del contingut del PAM i del procés de participació.

Fase 3. Priorització dels objectius per part de la ciutadania.
Els objectius proposat seran sotmesos a una priorització durant un període de votació, entre el 25 de novembre i el 12 de desembre. La priorització es podrà realitzar de dues formes, presencial o online:

  • Les votacions presencials es recolliran en unes urnes que s’instal·laran a la seu de la regidoria, als Centres Cívics i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana; i es publicaran posteriorment a participa.reus.cat

La participació de la ciutadania en aquest procés consistirà en prioritzar els objectius de cadascun dels eixos del PAM. En total, disposaran d’un màxim de 20 vots. Aquests vots es repartiran a raó d’un màxim de 5 vots per cadascun dels 4 eixos.

Durant aquesta fase, es farà una audiència pública per informar del procés a la ciutadania, i per recollir suggeriments tant del procés com de les accions.

El resultat de la priorització es facilitarà a les regidories per tal que coneguin les accions amb més suports, puguin contrastar les prioritats internes amb les de la ciutadania i, prendre-les en consideració per a la seva planificació.

Fase 4. Retorn de les actuacions prioritzades.
En aquesta fase, es publicarà l’ordre de prioritat dels objectius i es comunicarà a les diferents regidories per a què es tingui en compte a l’hora de la seva execució.

Fase 5. Avaluació del procés.
En finalitzar el procés participatiu es facilitarà un qüestionari a tots els participants per recollir suggeriments de cara a futures edicions.

Qui pot participar?
La participació s’estableix per a tota la ciutadania de 14 anys o més, empadronada a Reus des d’una data no posterior al 30 de setembre de 2019. Per participar caldrà donar-se d’alta com a usuari a participa.reus.cat.

Comissió de seguiment
Una Comissió de Seguiment vigilarà l’execució del procés participatiu: validarà els resultats de la priorització i podrà aportar propostes de millora. Presidit per la regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, estarà integrat per un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, un de la resta d’entitats inscrites al registre municipal, dos de la ciutadania registrats a participa.reus.cat, i un tècnic de l’àrea de Participació.

El procés també es comptarà amb la supervisió tècnica del departaments de Participació Ciutadana, Assessoria Jurídica i Sistemes de la Informació.

Galeria imatges: