Proximitat i superació de l’escletxa digital, eixos del nou procés de Pressupostos participatius

Dimecres 05 Setembre, 2018
Participació i ciutadania

L’alcalde, Carles Pellicer, i la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, han presentat aquest dimecres el nou procés de Pressupostos participatius, corresponent a l’exercici 2019, que incorpora diferents novetats orientades a implicar encara més ciutadans que en la primera experiència viscuda el curs 2017-2018 i d’aquesta manera poder fer arribar el procés a tots els racons de la ciutat.

La proximitat i l’ampliació del ventall de persones susceptibles de participar són les grans apostes del segon procés de Pressupostos participatius que viurà la ciutat de Reus a partir d’aquesta tardor. La superació de l’escletxa digital, arribar a tots els barris de la ciutat, fomentar nous tallers de participació ciutadana per construir col·lectivament les propostes i ampliar l’edat de participació als majors de 14 anys són els quatre grans objectius que es plantegen en aquest nou procés.

L’alcalde i la regidora de Participació han fet un balanç positiu del primer procés, i han explicat que les novetats s’han incorporat després d’una avaluació realitzada conjuntament amb persones i entitats que han participat en aquesta primera experiència. L’objectiu: millorar i facilitar encara més la participació de la ciutadania en aquest sistema de presa de decisions.

Com a resultat de les reflexions i les avaluacions fetes per la Comissió de Seguiment i la Comissió Tècnica, del personal municipal implicat en el procés, així com de les aportacions fetes per les persones que han participat en el procés anterior i els resultats de l’enquesta a la ciutadania, els Pressupostos Participatius 2019 han incorporat un seguit de novetats:

 • Superació de l’escletxa digital.- Per tal de facilitar la participació i perquè tothom que vulgui pugui participar, tingui accés o no a Internet, a part del suport que es presta per part del personal de l’Ajuntament, la ciutadania podrà presentar propostes en suport paper, dipositant-les en una urna. Hi haurà unes urnes fixes a cadascun dels sis centres cívics municipals durant tota la fase de presentació de propostes i d’altres d’itinerants a diferents parts del territori. El personal tècnic de la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència les recollirà un dia a la setmana i les introduirà a la plataforma digital perquè es facin públiques i es pugui fer un seguiment dels comentaris i suggeriments.
 • Proximitat.- L’objectiu és acostar la participació a la ciutadania i arribar a tots aquells sectors que queden més lluny dels centres cívics. Durant la fase de presentació de projectes, es traslladaran les urnes als diferents barris de la ciutat un dia a la setmana perquè tothom que hi estigui interessat pugui participar. Durant l’etapa de votació, també es faran arribar les urnes als barris per facilitar el vot presencial.
 • Tallers de participació ciutadana.- Tallers oberts a tots els veïns i veïnes de Reus per construir col·lectivament propostes de ciutat. Es busca la màxima representació de la diversitat de perfils que hi ha a la ciutat per integrar totes les veus i construir projectes que sumin, que aportin un valor afegit per a tothom. Els participants en els tallers escolliran de manera consensuada 6 projectes de ciutat que tindran com a peculiaritat el fet de passar directament a la fase de votació i, per tant, no necessitaran passar per la fase de suports per classificar-se. Els tallers es tan previstos el dia 10 d’octubre de 18:30 a 20:30 h a l’Antic Hospital i el dia 20 d’octubre de 10:00 a 12:00 h al Centre Cívic del Carme.
 • Majors de 14 anys.- Podran participar en el procés totes aquelles persones majors de 14 anys, empadronades a Reus abans de l’1 de setembre de 2018.

750.000 euros
Tal i com va passar en la primera convocatòria, aquesta segona edició dels Pressupostos participatius disposa de 750.000 euros (pertanyents al pressupost municipal d’inversions 2018) per destinar a les inversions que decideixi la ciutadania a través del seu vot i que es començaran a executar a partir del segon trimestre de 2019.

La tipologia dels projectes seran, novament, de Grans projectes (aquells que tenen un cost d’entre 50.000,01 i 150.000 euros) i els Petits projectes (amb un cost de fins a 50.000 euros).

Les condicions que hauran de tenir els projectes són les següents:

 • Donar resposta a una necessitat concreta sobre un espai públic: ciutat, barri, carrer o espai municipal
 • Fer referència a àmbits i matèries de competència municipals
 • Ser realitzables tècnicament
 • No contradir els plans vigents
 • Ser viables econòmicament
 • No tenir un cost superior als 150.000 euros
 • Respectar el marc jurídic existent
 • No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència
 • Que no tingui un cost extra de manteniment més enllà de l’ordinari que l’Ajuntament realitza de manera habitual
 • Que no suposi la contractació de personal
 • Que no serveixi per finançar l’aportació municipal d’actuacions vinculades a subvencions externes
 • Que no sigui ofensiva, discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

Etapes del procés
L’estructura del procés preveu les següents etapes:

 • Informació, comunicació i difusió del procés (des de principis de setembre). Es realitzaran sessions informatives als diferents centres cívics: Ponent (2 d’octubre a les 18:00 h), Mestral (3 d’octubre a les 17:00 h), Migjorn (4 d’octubre a les 10:00 h), Llevant (4 d’octubre a les 18:00 h), El Carme (4 d’octubre a les 20:00 h), Mas Abelló (10 d’octubre a les 18:00 h).
 • Presentació dels projectes (del 26 de setembre al 23 d’octubre). Es podrà fer a través de la plataforma digital, presencialment en format paper i a través dels tallers de participació. 
 • Avaluació dels projectes presentats i valoració tècnica (del 24 d’octubre al 16 de novembre)
 • Recollida de suports als projectes presentats (fins a principis de desembre i només en cas que el nombre de projectes presentats superi els 50). En cas que se superin els 50 projectes presentats, es prioritzaran 35 projectes petits i 15 projectes grans, que passaran a la fase de votació. D’aquesta manera, cada persona podrà donar suport a 4 projectes petits i 2 projectes grans.
 • Valoració econòmica dels projectes finalistes (del 12 al 28 de desembre)
 • Exposició pública i votació ciutadana dels projectes prioritzats (del 2 al 28 de gener). En aquesta fase els ciutadans i ciutadanes podran votar un màxim de 6 projectes, 4 de petits i 2 de grans.
 • Retorn dels projectes escollits per la ciutadania (del 29 de gener al 3 de febrer) i execució (a partir de febrer)
 • Avaluació del procés (del 4 al 28 de febrer)

Balanç del procés 2018
L’alcalde i la regiora de Participació, Ciutadania i Transparència han recordat que la primera convocatòria de Pressupostos participatius ha tingut un balanç molt positiu i ha fet possible l’elecció de 14 projectes guanyadors, 4 dins la categoria de projectes grans i 10 projectes petits. Tots aquests projectes s’han de posar en marxa durant aquest 2018 i s’executaran al llarg d’aquest any i de 2019. En total s’hi van presentar 93 projectes, dels quals 43 van ser finalistes, i hi van votar 8.349 persones.

Galeria imatges: