Es tanca la recollida de propostes dels pressupostos participatius amb més de 90 idees

Dimarts 19 Desembre, 2017
Participació i ciutadania

 

Un cop finalitzat el termini per presentar propostes per als Pressupostos participatius que impulsa l'Ajuntament de Reus, s'han plantejat 93 idees. Des de la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència es valora molt positivament la resposta rebuda en aquesta primera fase i ara ja s'ha començat a treballar en el procés de validació.

Totes les inversions plantejades hauran de passar per un procés de validació entre el 18 de desembre i el 21 de gener, en què una comissió tècnica validarà o desestimarà les que no s'ajustin als criteris següents:

 • Donar resposta a una necessitat concreta sobre un espai públic: ciutat, barri, carrer o espai municipal.
 • Fer referència a àmbits i matèries de competència municipal.
 • Ser realitzables tècnicament.
 • No contradir els plans vigents.
 • Ser viables econòmicament, d’acord amb el pressupost d’inversions assignat i la limitació econòmica per proposta.
 • Respectar el marc jurídic i legal existent.
 • No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència.
 • Que no tingui cost extra de manteniment més enllà del ja ordinari que l’Ajuntament realitza de manera habitual.
 • Que no suposi la contractació de nou personal.
 • Que no serveixi per finançar la part d'actuacions vinculades a subvencions externes.
 • Que no sigui ofensiva, discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. En aquest cas, pot ser denunciada pels usuaris/es de la plataforma, i l’Ajuntament es reserva, en tot cas, el dret de retirar-la.

Les propostes que decidiran 750.000 euros d'inversió s'han canalitzat a través de participa.reus.cat(link is external) que és una plataforma senzilla i molt intuïtiva. Alhora, els Centres Cívics, les biblioteques, l’OAC i el Casal de Joves han disposat de punts de participació habilitats expressament per aquelles persones que no tenen accés a internet o que pensin que poden necessitar ajuda.