Comença la recollida de propostes d'inversió dels Pressupostos participatius

Dilluns 27 Novembre, 2017
Participació i ciutadania

Aquest dilluns, 27 de novembre, comença la fase de recollida de propostes d'inversió dels pressupostos participatius impulsats per l'Ajuntament de Reus. Des d'avui i fins al 17 de desembre, qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui 16 anys o més i estigui empadronat a Reus pot presentar la seva idea d'inversió a través de la plataforma participa.reus.cat. Les propostes serviran per decidir, per primera vegada a Reus, a què es destina 750.000 euros d'inversions

La regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, anima tothom a presentar-ne la seva i destaca que 'estem introduint noves maneres de governança en què la participació ciutadana se situa en el centre de la presa de decisions i les polítiques s'articulen des de la transparència en tots i cadascun dels moments d'aquest procès'.

Per poder aportar propostes als pressuposts participatius, cal donar-se d’alta com a usuari a la plataforma facilitant les dades que allà es demanen per validar que la persona estigui empadronada. Aquest registre és únic per a totes les etapes i qualsevol dels processos participatius de la plataforma.

Presentació de propostes (del 27 de novembre al 17 de desembre)
Cada ciutadà o ciutadana podrà presentar una proposta. S'agruparan en dues categories en funció del seu import: projectes petits (fins a 50.000 euros) i projectes grans (entre 50.001 i 150.000 euros).

Què cal tenir en compte?
A l'hora de presentar propostes, caldrà tenir en compte que hauran de ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Hauran de ser concretes, valorables econòmicament, i en la mesura del possible, que permetin múltiples ubicacions al territori. Les propostes hauran de complir les següents condicions:

 • Donar resposta a una necessitat concreta sobre un espai públic: ciutat, barri, carrer o espai municipal.
 • Fer referència a àmbits i matèries de competència municipal.
 • Ser realitzables tècnicament.
 • No contradir els plans vigents.
 • Ser viables econòmicament, d’acord amb el pressupost d’inversions assignat i la limitació econòmica per proposta.
 • Respectar el marc jurídic i legal existent.
 • No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència.
 • Que no tingui cost extra de manteniment més enllà del ja ordinari que l’Ajuntament realitza de manera habitual.
 • Que no suposi la contractació de nou personal.
 • Que no serveixi per finançar la part d'actuacions vinculades a subvencions externes.
 • Que no sigui ofensiva, discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. En aquest cas, pot ser denunciada pels usuaris/es de la plataforma, i l’Ajuntament es reserva, en tot cas, el dret de retirar-la.

Superat el termini de presentació de propostes, una comissió tècnica validarà o desestimarà les que no s'ajustin a les normes del procés participatiu, i les seleccionades passaran a l'etapa de recollida de suports que s'obrirà el 22 de gener.

La plataforma Reus Participa
Coincidint amb l'obertura del procés, s'estrena la nova eina digital de l'Ajuntament de Reus per a la participació «participa.reus.cat», basada en programari lliure i desenvolupada en obert per articular processos de participació.

Participa.reus.cat es desenvolupa a partir de la plataforma «Decidim», impulsada des del sector públic i que és un referent en matèria de participació ciutadana. Respon a la voluntat de fomentar la democràcia participativa i el desenvolupament d'infraestructures digitals de codi lliure i obert de manera col·laborativa per progressar en la sobirania tecnològica i de sumar esforços en la millora de la qualitat democràtica.