Reus obté un 96,3 a l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA 2017) i escala posicions al rànquing

Dilluns 10 Juliol, 2017
Participació i ciutadania

L'Ajuntament de Reus ha obtingut un 96,3 a l'avaluació de l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA 2017). Amb aquesta nota, el consistori reusenc escala 14 posicions al rànquing dels ajuntaments més transparents de l'Estat espanyol i supera amb escreix la mitjana global que se situa en el 89,7.

L’ITA és una eina per mesurar el grau de transparència davant de la ciutadania i la societats dels ajuntaments espanyols, que ja arriba a la sisena edició. Transparència Internacional avalua els 110 ajuntaments més grans de l’estat, a través d’un conjunt de 80 indicadors, que posen el focus en la informació que s'ofereix a la ciutadania sobre la corporació, l'econòmica i financera, sobre la contractació de serveis, i els canals de participació i el dret d'accés a la informació, entre altres.

Des de la darrera edició, Reus ha millorat tots els seus indicadors. En concret, i per àmbits, la puntuació obtinguda és la següent:

Àmbit Puntuació Reus 2017
Mitjana estatal 2017 Puntuació Reus 2014
Informació sobre la corporació municipal   100   92,7   88,9
Relacions amb la ciutadania i la societat i participació 90

90,7

87,5
Transparència econòmica i financera 100 93,1 100
Transparència en les contractacions de serveis, convenis, subvencions i costos dels serveis

100

85,8 100
Transparència en matèria d’urbanisme i obres públiques i medi ambient   95,8   86  86,7
Dret d'accés a la informació    88,9   86,8  87,5
TOTAL   96,3   89,7  90

 

La regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, destaca que 'estem molt satisfets amb el resultat de l'avaluació, que ens situa per damunt de la mitjana estatal i des de la consciència que sempre hem de continuar millorant en tot allò que encara ens falta. És un resultat positiu que se suma a les bones notes obtingudes en les darreres auditories tant de l'ITA com d'Inforparticipa. I això no és ni casual ni passatger. Podem dir que estem en una dinàmica de millora constant, que hi estem abocant esforços i que avaluació rere avaluació ens estan ratificant els bons resultats. Estem immersos en un canvi de cultura, de processos i de maneres de treballar'.

L’Ajuntament de Reus ha avançat 6,3 punts en relació a la darrera avaluació realitzada al 2014, quan va obtenir una puntuació de 90.

Nou portal de Transparència al 2014

Al desembre de 2014, l’Ajuntament de Reus va publicar el nou Portal de Transparència #ReusTransparència (http://transparencia.reus.cat), un espai específic creat per facilitar el coneixement sobre com es gestionen els recursos públics, com s’organitza l’administració i com es prenen les decisions. Alhora, es tracta de facilitar la participació d’una ciutadania cada cop més informada i de permetre el rendiment de comptes i la fiscalització de l’acció de govern.

Altres reconeixements

Aquest mateix any l’Ajuntament de Reus ha estat reconegut amb el Segell Infoparticip@, a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local a Catalunya, amb una nota del 98%. Aquest és un premi que atorga l’equip del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'ITA

L'ONG Transparència Intenracional sosté que a través de l'ITA es busca un apropament dels ajuntaments a la ciutadania, fomentant l'augment de la informació que la ciutadania rep de les corporacions locals, tant sobre la situació dels ajuntaments com sobre les activitats que realitzen i les prestacions i els serveis als quals poden accedir.